แผนผังเว็บ TH | EN
 
  
  
Sign up
Forgot Password ?
 
แนะนำเว็บไซต์ :
 
 
 
โซดาไฟ 32%
Sodium Hydroxide 32 %

ใช้ในงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมทำความสะอาด อุตสาหกรรมผลิตผงซักฟอกและสบู่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
ไฮคลอร์ 10%
Sodium Hypochlorite 10%

ใช้ในงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมทำความสะอาด,ฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย
     
โซดาไฟ 50%
Sodium Hydroxide 50%

ใช้ในงานอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตผงซักฟอกและสบู่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมกระดาษ
 
แมกนีเซียม คลอไรด์
Magnesium Chloride

ใช้ในงานอุตสาหกรรมชุบและ
เคลือบโลหะ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร
     
กรดเกลือ 35%
Hydrochloric Acid 35%

ใช้ในงานอุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย
 
บริการด้านอื่น
รถขนส่งสารเคมีที่ปลอดภัย
การให้ยืมภาชนะบรรจุสารเคมี
การแบ่งบรรจุสารเคมีตามขนาด
และปริมาณที่กำหนด การตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์โดยทีมงานที่ชำนาญ
 
 

 
 

Copyright © 2010 Interpretive Co.,Ltd. All rights reserved.